วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รีวิวการตั้งเล่นผ่านASIO Karalight 30015แบบรวมไลน์

รีวิวการตั้งเล่นผ่านASIO Karalight 30015แบบแยก8ไลน์แยกกรุ๊ปFX

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รีวิวการติดตั้งโปรแกรมASIO4ALLV213

รีวิวการติดตั้งตัวอัพเดทBugFixลงไดรฟ์D

รีวิวการติดตั้งโปรแกรมคาราไลท์30015ลงไดรฟ์DและการอัพเดทBugFix

รีวิวการติดตั้งโปรแกรมคาราไลท์30015ลงไดรฟ์CและการอัพเดทBugFix

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Karalight V3.0.0.15 Setup+Asio+BugFixคลิกดาวน์โหลดที่นี่....

รายละเอียด  Karalight 30015 Budfix
1.แก้ไขบางเพลงเล่นแล้ว ฟ้องError
2.แก้ไขกด* หยุดชั่วคราว  แล้วกด * เล่นต่อแล้วดนตรีมาไม่ครบ

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
1.ติดตั้งตัว Setup จนเสร็จ
2.ไฟล์ *.exe ไปทับตัวSetup ที่ติดตั้งเสร็จ
3.รันโปรแกรมบนหน้าเดสท๊อปปกติ
4.จบ