วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ตัวอย่างการแยกไลน์ คาราไลท์ Font Mapperวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ปรับแต่งเสียงดนตรี ระดับเทพ+คาราไลท์+DFX Audio Enhancer  • แต่งเสียงซาวด์ฟอนด์ด้วยโปรแกรม DFX Audio Enhancer 
  • ทำให้ซาวด์ฟอนด์เสียงมี มิติ
  • เสียงดนตรีใส ชัดเจน
  • เสียงเบสชัดเจน
  • หาโหลดโปรแกรมนี้้ได้ ทั่วไป ค้นหาจาก Google ได้ครับ
  • ให้ได้ทั้งระบบ สเตอริโอ และแยกไลน์ 

วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สาธิตการติดตั้ง Sonar X 2

โปรเจคของโปรแกรมโซน่านำมาใช้งานร่วมกับคาราไลท์ได้ครับแทนซาวด์ฟ้อนด์และซาวด์โมดูล