วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สาธิตการติดตั้ง Sonar X 2

โปรเจคของโปรแกรมโซน่านำมาใช้งานร่วมกับคาราไลท์ได้ครับแทนซาวด์ฟ้อนด์และซาวด์โมดูลวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ติดตั้งSonarX2+ตอนติดตั้งไดรฟ์ASIO


ติดตั้งSonarX2+ตอนติดตั้งLive Synth Pro Dxi


ติดตั้งSonarX2 +ตอนติดตั้งMable VMC32bit+ตัวสร้างมิดี้พอร์ท