วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

Setup Karalight Plus V3.1.0.2 R&D

วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

Setup KaralightV3.0.0.2

วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557

ฝากขาย สนใจติดต่อตามเบอร์โทรฯ ครับวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Setup KaraLight Plus+R&D V3 (ชุด One Stop Service)

ดาวน์โหลด ที่นี่... 

  • มีชุดเมดเล่ย์เต็ม
  • มีชุดซาวด์เอฟเฟคเต็ม
  • ไม่ต้องตั้งค่าโปรแกรม
  • ทำShortCut โปรแกรมเอง
  • ลดขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมอื่นๆเสริม
  • สำหรับ ฮาร์ดล็อค R&D เท่านั้น 
การสร้าง ShortCut ขึ้นบน Desktopวันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556