jetsadabet

หวย หวยออนไลน์ Jetsadabet

วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551

KaraLight SoftSynth V2.0.1 ใหม่ล่าสุดเชิญสมาชิกโหลดได้ครับkaralight softsynth 2.0.1 ล่าสุด
- เพิ่มเติม สามารถเรียกเพลงที่เป็น midi มาเล่นได้โดยไม่ต้องสร้างสารบัญ Click mouse ด้านขวาเลือก Add File
.. เพลงจะเข้าไปอยู่ในคิวเพลง.
- แยก midiport ระหว่าง kick กับ snare ออกจากกัน
- แก้ไขจาก ver 2.0.0 หยุดเพลงชั่วคราวแล้วมีเสียงค้าง
- แก้ไข กรณีที่ต้องการเลือกเล่น midi outport ทั้งหมด (ใชั sound นอก) หรือเลือกโหลด soundfont โดยใช้โปรแกรมที่มากับ soundcard เช่น กรณีนี้ โปรแกรมจะยกเลิกการโหลด soundfont ในตัวโปรแกรมโดยอัตโนมัติ รวมถึงไลบารีต่างๆ ที่ใช้ในการโหลด soundfont ด้วย ทำให้ ไม่ เปลือง หน่วยความจำโดยไม่จำเป็น และทำให้ไม่เป็นการโหลด soundfont ซ้ำซ้อนด้วย
- เพิ่มเติม หลังจากมีการตั้งค่า Speaker Out แล้วสามารถสั่ง save listได้ (เหมือนเซฟสิสต์เพลง) Click mouse ขวาบริเวณใต้ Font Mapper จะมี เมนูขึ้นมาให้ Load หรือ Save ทำให้เกิดความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องตั้งค่า Speaker Out บ่อยๆ

karalight softsynth 2.0.0
- เปลี่ยนวิธีการเซ็ตค่า ออกลำโพงใหม่ สามารถเลือกได้อิสระขึ้น มีการแยกชิ้นดนตรีมากขึ้น
เข้าไปใน Option->Font Mapper แล้ว click mouse ด้านขวา
สามรถเลือกเป็น mono หรือ stereo ก็ได้ ( ไม่จำเป็นต้องแยกไว้ใน soundfont ก่อน)
ถ้าต้องการเลือกเครื่องดนตรีหลายชิ้นพร้อมกัน ให้กด ปุ่ม Ctrl หรือ Shift ค้างไว้แล้วค่อย click mouse .
- เปลี่ยนการเซ็ต ค่าสี หรือ ตัวอักษรใหม่ โดย Click mouse ขวา Option -> Lyric ปรับค่าตามต้องการ
- แก้ไข กรณีตัวอักษรที่ ล้นจอ ให้โปรแกรมปรับให้พอดีกับจอ อัตโนมัติ
- ปรับปรุงการต่อเพลงให้เร็วขึ้น
- แก้ไข Rhythm box กรณี ใส่ลูกส่งแล้ว ให้กลับมาจังหวะเดิมอัตโนมัติ ( เพิ่มลูกส่งมากขึ้นอีก 1 แบบ โดยการกด F12)
***Copy ทุกไฟล์ ไปไว้ใน Folder C:\Program Files\KaraLight SoftSynth\***
***สำหรับท่านที่จะ เข้ารหัส SoundFont ให้ใช้ตัวที่ส่งไปให้ใหม่นี้ v.2.05 เข้ารหัส ถึงจะใช้กับ karalight softsynth 2.0.0 ได้
***ก่อนเข้ารหัส Soundfont ควรทำสำรองไฟล์ Soundfontไว้ก่อนทำทุกครั้ง

V2.0.1 เมนูปรับแต่ง FontMapper (แยกเสียงดนตรีสำหรับSoundfont)อิสระ


  • เปลี่ยนวิธีการเซ็ตค่า ออกลำโพงใหม่
  • สามารถเลือกได้อิสระขึ้น มีการแยกชิ้นดนตรีมากขึ้น
  • เข้าไปใน Option->Font Mapper
  • แล้ว click mouse ด้านขวา สามรถเลือกเป็น mono หรือ stereo ก็ได้
  • ( ไม่จำเป็นต้องแยกไว้ใน soundfont ก่อน)
  • ถ้าต้องการเลือกเครื่องดนตรีหลายชิ้นพร้อมกัน ให้กด ปุ่ม Ctrl หรือ Shift ค้างไว้แล้วค่อย click mouse

V2.0.1 เมนู ปรับแต่งตัวหนังสือ (Lyric)


V2.0.1 เมนูที่3 ระบบ Rhythm Box

เข้า BOX คลิกขวา >Option > Rhythm Box
ออกจาก Rhythm Box กด ESC
  • กด F11 ลูกส่งกลอง แบบที่1
  • กด F12 ลูกส่งกลอง แบบที่2
  • เปลี่ยนแปลงคือ กดลูกส่งแล้วสามารถกลับเข้าจังหวะได้เอง