jetsadabet

หวย หวยออนไลน์ Jetsadabet

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2550

จังหวะกลองสำหรับโปรแกรม karalight ทุกเวอร์ชั่น

จังหวะกลอง karalight มีดังนี้...
 • จังหวะสามช่า เบอร์ 17,18,19,20
 • จังหวะโซล เบอร์ 24
 • จังหวะตะลุง เบอร์ 26
 • จังหวะบีกิน เบอร์ 28
 • จังหวะรำวง เบอร์ 30,32,34,35
 • จังหวะรำเพลิน เบอร์ 37,40
 • จังหวะกลองยาว เบอร์ 42
 • จังหวะรุมบ้า เบอร์ 43
 • จังหวะกัวลาซ่า เบอร์ 44
 • จังหวะแซมบ้า เบอร์ 45
 • จังหวะแทงโก้ เบอร์ 46
 • จังหวะร๊อค เบอร์ 47

หมายเหตุ : จังหวะไม่มีสร้างเองนะครับ Tel.086-2525-080

ไม่มีความคิดเห็น: